MVO Beleid

MVO Beleid bij Spirit Hospitality

In het Spirit werkgeversbeleid staat eerlijk zaken doen en welzijn van de medewerker centraal. De mens is immers onze core business. De focus van ons MVO beleid is voornamelijk gericht op opleiding, ontwikkeling en tevredenheid van onze medewerkers en het gebied van inkoop. Wij zijn dan ook continu bezig met ontwikkelingen en verbeterplannen voor onze belangrijkste stakeholder groep.

MVO Beleid bij Spirit Hospitality

In het Spirit werkgeversbeleid staat eerlijk zaken doen en welzijn van de medewerker centraal. De mens is immers onze core business. De focus van ons MVO beleid is voornamelijk gericht op opleiding, ontwikkeling en tevredenheid van onze medewerkers en het gebied van inkoop. Wij zijn dan ook continu bezig met ontwikkelingen en verbeterplannen voor onze belangrijkste stakeholder groep.

FIRA

Spirit Hospitality Services is sinds 2012 aangesloten bij het FIRA platform.  FIRA waardeert onze duurzaamheidsprestaties, voortgang én de borging van ons MVO beleid door middel van het FIRA Rating Systeem. FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. In het digitale register maken wij onze MVO-prestaties zichtbaar en is ons gehele MVO beleid te zien.  Via dit online platform kan ons MVO-beleid worden ingezien door onze klanten en leveranciers.

Hiermee maken wij ons duurzaamheidsbeleid transparant, kunnen wij Spirit vergelijken met andere bedrijven en worden we hierin getoetst. Het volledige MVO rapport van Spirit is op te vragen via FIRA

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Na maandenlange interne voorbereidingen hebben we de certificatie in december 2018 met vlag en wimpel behaald. Met deze certificering zet Spirit zich nog sterker in de markt als professionele organisatie.